G.V Hercules

30 november konden de peuters&kleuters en groep 3&4 naar de pietenschool in Aldeboarn komen om hun pietendiploma te halen.

Omdat veel pieten ziek waren geworden onderweg, waren ze dringend op zoek naar hulppieten

Om hun diploma te halen,stond er veel op het programma; Om te beginnen natuurlijk een warming-up met de pieten. Deze verliep uitstekend goed en alle kinderen waren lekker warm.

Daarna begon het harde 'werken. Alle onderdelen voor het diploma bij langs, op het dak klimmen van dak tot dak springen door een schoorsteen kruipen over de nok van het dak lopen cadeautjes in de schoorsteen gooien.

Beide pieten hebben het eerst voorgedaan en daarna mochten de kinderen.

Vol enthousiasme begonnen alle kinderen. Wat een dolle pret!

Tussendoor hebben we even 'gepauzeerd'. De kinderen mochten kunstjes laten zien en hebben we met elkaar Sinterklaas liedjes gezongen.

En tot slot natuurlijk de uitreiking van de pietendiploma's. En wel ja, iedereen is geslaagd! Gefeliciteerd!

Gympieten, bedankt voor jullie bezoek en tot volgende jaar!

En zonder hulpmoeders konden we deze les ook absoluut niet, ook jullie bedankt voor de hulp!!

 

Sinterklaas bij G.V. Hercules

Sinterklaas is alweer een tijdje in het land! Omdat sinterklaas op zoek is naar hulppieten, komen er donderdag 30 nov. van 15.00-16.00 uur twee van sint zijn pieten langs in Oldeboorn om te kijken of de kinderen (uit Akkrum en Oldeboorn) uit groep 1 t/m 4 hulppiet kunnen worden!

Op 1 December organiseert G.V Hercules een Sinterklaasavond in de gymzaal in Akkrum. Alle leden vanaf groep 7 t/m VO zijn welkom vanaf 20.00 uur. Neem allemaal een of meerdere cadeautjes mee voor €5,-. Het beloofd een gezellige avond te worden!

Wil je je nog opgeven voor de sinterklaasavond? Lever je opgavestrookje in bij je juf of meester of stuur een mailtje naar: Melissa.brouwer@hotmail.com

 

Voor meer foto,s zie foto album.

Clubkampioenschappen Gymnastiek en B-selectie.

Op donderdag 16 november 2017 vonden in de brede school in Akkrum de tweejaarlijkse clubkampioenschappen voor gymnastiek en B-selectie van G.V. Hercules plaats. In totaal hebben 46 kinderen gestreden om de prijzen, ingedeeld op leeftijd en niveau. Publiek was in grote getale aanwezig. Ouders en pakes en beppes hebben kunnen zien hoe kinderen en kleinkinderen hun best deden. Want iedereen heeft geweldig zijn best gedaan!!! Speciaal dank richting de juryleden en EHBO voor hun medewerking, zonder hen geen kampioenschappen. Natuurlijk ook Juf Jitske, Juf Froukje, Meester Wilco en Juf Sanne ontzettend bedankt, de kinderen hadden de lesstof volledig onder de knie en de wedstrijden verliepen gesmeerd!!

Uiteraard ging iedereen met een welverdiende diploma naar huis. Onderstaande kinderen zijn in de prijzen gevallen, allemaal van harte gefeliciteerd!!

Meisjes groep 3/4

1 Anouk van Warmerdam

2 Isabella Meijer

3 Bente van den Berg

Jongens groep 3/4

1 Carsten Wytse Steijsinger

Meisjes groep 5/6

1Lieke Boermans

2 Marrit de Jong

Jongens groep 5/6

1 Hans Jelle Bouma

Meisjes groep 7/8

1 Sinne van der Wal

2 Sylke de Vries

Meisjes voortgezet onderwijs

1 Jitske Spoelstra

Jongens groep 7/8

1 Jan Elsinga

Jongens voortgezet onderwijs

1 Max Henning

Meisjes b-selectie groep 3/4/5

1 Sygrid van der Meer

2 Nynke Binnema

2 Meilan Folkertsma

Meisjes b-selectie groep 8

1 Berber Huisman

Jongens b-selectie groep 8

1 Quintin Bonfrere

Presentatie van de nieuwe selectie A wedstrijdpakjes.

Voor de zomervakantie is er druk overleg geweest met de turnsters en leiding/bestuur  om een nieuw clubpakje voor de selectie A turnsters aan te schaffen. Na een democratisch besluit is het  een prachtig pakje geworden waar de club zich de komende jaren weer  goed in kan  presenteren. Gisteren werden de nieuwe pakjes aan de jeugd en junior turnsters uitgereikt omdat zij zaterdag a.s. hun eerste seizoenswedstrijd hebben. Er zullen 5 verschillende groepen deelnemen aan de groepsspring wedstrijden niveau E en D in Nieuwehorne.

Allemaal heel veel plezier en SUCCES!!