Specifieke informatie

financiële steun

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Sporten bij Hercules kan ook via Leergeld. Wilt u meer weten over Leergeld, kijk dan op deze site voor actuele informatie.

Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Meer weten? Kijk op deze site voor actuele informatie.

Regelingen Hercules

Bij langdurige afwezigheid door ziekte, blessures of dergelijke is het mogelijk om voor de half geld regeling in aanmerking te komen.
In sommige gevallen kan er dan tijdelijk de helft van de contributie worden betaald.

Voor vragen kun je mailen naar info@gv-hercules.com

Om te kijken of een sport bij je past, is er de mogelijkheid om tijdens twee gratis proeflessen de sport uit te proberen.

Voor vragen en opgave kun je mailen naar info@gv-hercules.com