Bestuur en contactpersonen

bestuur en contactpersonen

Bekijk hier het overzicht van het bestuur
en contactpersonen.

Marijke Waringa-Brouwer

Voorzitter, Wedstrijdcommissie

Hennie Kamstra
Hennie Kamstra

Secretariaat

Kees Folkertsma

Penningmeester

Renate Hamstra
Renate Hansma

Ledenadministratie

Miriam blankestijn-Hiemstra

Algemeen lid

Froukje Hartmans

Vertrouwenscontactpersoon(VCP)