Gymnastiek

gymnastiek vanaf 3 jaar

€15,25 p.m.

Excl. bondscontributie

Peuter- en kleutergymnastiek en het Nijntje beweegdiploma

Deze gymnastiek is bedoeld voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Het ontwikkelen van de motoriek bij jonge kinderen is enorm belangrijk. Niet alleen voor de fysieke ontwikkeling, maar ook voor de sociale ontwikkeling. Klimmen, klauteren, springen, rollen of spelen met ballen en andere materialen, wat in huis vaak niet kan en mag, wordt juist in de gymnastiekzaal aangeboden.

De deskundige begeleiding creëert veilige situaties in de gymzaal en biedt de kinderen voldoende mogelijkheden aan om spelenderwijs allerlei bewegingen aan te leren. Het plezier staat voorop en de begeleiding stimuleert de kinderen. Kinderen leren op gymnastiek, zonder dat ze er erg in hebben afstand, diepte en hoogte in te schatten. Spelenderwijs krijgen kinderen meer lef en zelfvertrouwen. 

Naast de gewone gymnastiek wordt ook gewerkt volgens de methode van het Nijntje beweegdiploma3 

 

Nijntje Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Veel kinderen beginnen dan ook al op jonge leeftijd met zwemles, terwijl zij daar nog niet klaar voor zijn. Het behalen van een beweegdiploma is daarentegen nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van het kind.

Na het volgen van onze lessenreeks krijgen de kinderen als beloning het echte Nijntje Beweegdiploma waarop staat wat ze hebben geleerd. Daarnaast ontvangen ze ook een leuk Nijntje-cadeautje.

Kinderen starten in principe met Nijntje Beweegdiploma 1 en kunnen daarna doorstromen naar Beweegdiploma 2. Het is niet noodzakelijk om eerst diploma 1 te halen. Kleuters kunnen eventueel starten met diploma 2. De trainer kan u daarover informeren en bepalen welk niveau passend is voor uw kind.

gymnastiek basisschool kinderen en Voortgezet onderwijs

€15,25 p.m.

Excl. bondscontributie

Het plezier staat ook bij de kinderen van groep 3 t/m groep 8 en het Voortgezet Onderwijs voorop en wat voor de peuter- en kleutergym geldt, is ook van toepassing voor deze jeugd. De professionele begeleiding zorgt voor een veilige omgeving, waarin nieuwe dingen kunnen worden aangeleerd en waarin naast nieuwe fysieke vaardigheden ook wordt ingespeeld op het sociale vlak, waarbij kinderen elkaar ook leren helpen.

 

Gymfit 55+

€18,25 p.m.

Excl. bondscontributie

Dat meer bewegen goed is weten we allemaal wel. Maar wist u ook dat bewegen bij de G.V. Hercules ook ontzettend gezellig is? Geen saaie apparaten en wisselende deelnemers maar een vaste groep bekenden, waar u erg veel lol mee hebt terwijl de leidster ervoor zorgt dat u verantwoord blijft bewegen.  

Vijf voordelen: meer beweging bij ouderen

Bewegen is goed voor mensen: het activeert lichamelijke en geestelijke processen. En het geeft niet alleen meer energie, maar biedt ook een kans om andere mensen te leren kennen en of als het maar even kan er eens op uit te gaan. Ouderen kunnen hun zelfstandigheid behouden door meer in beweging te blijven.

Ouderen die in beweging blijven, vallen minder vaak dan ouderen die niet of nauwelijks bewegen.

Door beweging voel je je beter. Je slaapt beter en krijgt meer eetlust.

Bewegen is goed voor mensen met dementie. Veel onderzoeken hebben dit al aangetoond. Door te bewegen breng je de hersenen ook in beweging. Daarmee kun je de dementie niet stoppen, maar wel vertragen en de omstandigheden verbeteren.

Bij een verandering van de leefstijl is ook meer beweging essentieel om overgewicht terug te dringen.