Proefles selectie B turnen

Wil jij net iets meer leren dan dat je op gym doet, kom dan vrijblijvend vrijdag 18 juni mee trainen bij de B selectie. Dit is een groep jongens en meisjes die naast het gym uur nog een uur turnen. Hier wordt meer aandacht besteed aan het turnen en minder aan het bewegen zoals centraal staat bij de gym.

Je bent welkom op vrijdag 18 juni van 15.30 tot 16.30 uur in de gymzaal te Akkrum. Opgave via jitske66mulder@gmail.com

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw