Turn informatie

Turn Informatie

Trainingen

Selectieprocedure tunen | turntest

In het voorjaar gaat juf Jitske bij de gymlessen (groep 3,4,5) van G.V. Hercules langs. Dan wordt gekeken naar wat de meisjes al kunnen. Een aantal meisjes zullen worden benaderd voor de turnvoorselectie (turntest) die in mei plaatsvindt. Alle nummers 1 en 2 van de clubkampioenschappen van groep 3/4/5/6 en de nummers 3 uit groep 3/4 van de clubkampioenschappen worden ook uitgenodigd.

Bij de turntest worden de meisjes beoordeeld op o.a. de volgende punten: lenigheid, concentratie, dingen onthouden, kracht en coördinatie. Aan het eind van de turntest wordt de beoordelingslijst samen met de meisjes én de ouders doorgenomen. In mei is er een open turntest. Hier kunnen ook de kinderen die niet op gymnastiek zitten, maar wel turnambities hebben, zicht opgeven.

Op de website en via Facebook wordt bekend gemaakt wanneer de open turntest plaats gaat vinden. Mochten er nog specifieke vragen zijn over de selectieprocedure, dan kan er contact opgenomen worden met juf Jitske of met één van de bestuursleden.

Trainingen A-selectie

Leeftijd: vanaf groep 3 t/m senioren
Voorwaarde A-selectie: minimaal 2 uren turnen per week bij de A-selectie

Als een turnster meer uren per week wil trainen, dan vragen wij u voor dit extra uur een wijzigingsformulier in te vullen. Op die manier kunnen we het juiste contributiebedrag doorvoeren.

Afmeldingen

Bij ziekte of afwezigheid bij een training, juf Jitske graag voor 12 uur op de dag van de training informeren via mail: jitske66mulder@gmail.com

Communicatie

Juf Jitske geeft soms een briefje met informatie mee aan de kinderen. Vraag uw kind hier regelmatig naar, zodat de briefjes niet in de tas blijven zitten.

Leiding en bestuur communiceren veelal via e-mail (info@gv-hercules.com). Bij wijziging van mailadres, graag een berichtje sturen naar gvherculesmail@gmail.com. Actuele informatie is te vinden op onze website http://gv-hercules.com/ en op onze Facebookpagina www.facebook.com/gvhercules

Wedstrijden

G.V. Hercules is ingedeeld in rayon Zuid Oost van de KNGU. De turnsters hebben jaarlijks verschillende wedstrijden waar ze aan deelnemen:

●De A-selectie is verplicht om aan deze wedstrijden deel te nemen.

Groepsspringen

De turnsters van de A-selectie worden per niveau ingedeeld om deel te nemen aan groepsspringen. Dit zijn wedstrijden waarbij de turnsters meedoen op de onderdelen: lange mat of airtrack, minitrampoline valmat, plankoline kast, minitrampoline springtoestel (kast / pegasus).

De turnsters springen met hun groep een reeks van sprongen en worden hier als groep op beoordeeld. De turnsters krijgen van juf Jitske de indeling van de groep waarin ze deelnemen én de data van de wedstrijden.

Via de wedstrijdcommissie ontvangt iedereen de wedstrijdinformatie en een rijschema.
NB. Bij onvoldoende deelname kan het zijn dat de jongste turnsters alleen de individuele toestel-wedstrijden turnen, dit is per seizoen verschillend.

Individuele turnwedstrijden A-selectie

Elk seizoen heeft iedere wedstrijdgroep van de A-selectie 2 turnwedstrijden. Dit zijn de individuele plaatsingswedstrijden toestelturnen. De toestelonderdelen zijn: lange mat, balk, brug en sprong.

De beste 6 turnsters per niveau in een wedstrijdgroep (gemiddelde van 2 wedstrijden) gaan door naar de Friese kampioenschappen. Wie dat zijn wordt na de 2e wedstrijd bekend gemaakt.

De eerste wedstrijden starten vaak in januari. De turnsters krijgen van juf Jitske een briefje mee met daarop de datum van de wedstrijden waar zij aan deelnemen. Zodra de data en indelingen definitief zijn komt er vanuit de wedstrijd-commissie een mail, met wie wanneer een wedstrijd heeft. De wedstrijddata worden ook gepubliceerd op de website van Hercules. Hierop zijn ook de uitslagen van de wedstrijden terug te vinden via een doorlink naar de KNGU site.

Wedstrijdpakjes / trainingspakken

G.V. Hercules heeft eigen wedstrijdpakjes voor de A-selectie. Deze turnpakjes worden in de week voor de wedstrijden door juf Jitske aan de deelnemers uitgedeeld. Na de wedstrijd mogen de turnpakjes weer mee naar huis genomen worden om met de hand uit te wassen. Vervolgens levert iedereen de turnpakjes de eerstvolgende les weer in bij juf Jitske.

De trainingspakken worden jaarlijks uitgedeeld aan de turnsters die dat seizoen wedstrijden gaan turnen. Elk pak wordt voorzien van een nummer, zodat traceerbaar is welke turnster een trainingspak heeft. De turnster ondertekenen bij uitgifte van het trainingspak een bruikleen overeenkomst, welke te vinden is op turnpagina van de website.

Juryleden

Elke gymnastiekvereniging die meedoet aan een KNGU wedstrijd moet per 9 deelnemende turnsters een eigen jurylid aanleveren. Als er 10 turnsters meedoen, betekent dit dat er 2 juryleden nodig zijn vanuit de vereniging. De KNGU levert geen juryleden. Het is dus belangrijk dat Hercules over genoeg juryleden beschikt.

Momenteel beschikken wij over een ruim aantal juryleden, maar nieuwe juryleden zijn altijd welkom. Per jaar wordt een jurylid 2 of 3 keer ingezet op een wedstrijddag.

G.V. Hercules biedt cursussen aan om zich te laten scholen tot jurylid. Dit gaat via de KNGU en is kosteloos. Meer informatie over jurycursussen is te vinden op de site van de KNGU.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het bestuur of via gvherculesmail@gmail.com.

Zonder juryleden kunnen onze turnsters, of een deel daarvan, niet deelnemen aan wedstrijden van de KNGU. Het is dus belangrijk om eigen juryleden te hebben.

Lidmaatschap en contributie

Turnen

De A-selectie (A1) is voor geselecteerde leden. Als je bij de A1-selectie zit moet je minimaal 2 uur per week of meer turnen. Daarnaast is iedereen verplicht om aan de wedstrijden mee te doen. Tijdens de wedstrijden wordt er gewerkt met voorgeschreven- en keuze oefenstof uit het FIG (Fédération Internationale de Gymnastique) regelement.

Overzicht kosten turnen

De actuele prijzen voor de contributie, wedstrijdgeld, kleedgeld en bondsafdracht staat op de website van Hercules.

G.V. Hercules is lid van de KNGU en aan dit lidmaatschap zijn kosten verbonden in de vorm van bondscontributie. Dit geldt voor alle sporters, kader- en bestuursleden van de bij de KNGU aangesloten gymsportaanbieders. De KNGU heft bondscontributie per lid. Meer informatie over de bondscontributie vindt u op de site van de KNGU.

De bondsafdracht vindt 1x per jaar plaats (januari). Bij nieuwe leden die halverwege het seizoen instromen, wordt de bondscontributie bij de eerste incasso geïncasseerd.