Informatie

Vrijwilligers
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig lukt het ons nog steeds om vrijwilligers te vinden. We zijn blij dat wij bij turnwedstrijden nog steeds een aantal juryleden kunnen leveren. Wel heeft het onze aandacht om nieuwe juryleden te werven. Een enkele ouder staat voor volgend jaar op de lijst om een jurycursus te gaan volgen. Wie het ook leuk lijkt om als jurylid voor de vereniging iets te willen betekenen kan zich altijd aanmelden bij de leiding of het bestuur.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die op wat voor manier ook een bijdrage leveren aan onze vereniging.

Jury; Een hartelijk welkom aan de nieuwe juryleden van de club: Namelijk Mirle Vrielink en Ria Negenman voor het groepsspringen en Maaike Brugman voor het turnen. Heel fijn dat zij zijn geslaagd voor hun brevet en voor GV Hercules willen jureren. Zonder juryleden geen deelname aan de wedstrijden. Dus U begrijpt hoe fijn het is deze mensen binnen de club te mogen verwelkomen!

K.N.G.U.
GV Hercules is aangesloten bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Wij zijn ingedeeld bij rayon Zuid-Oost. In dit rayon zitten 32 verenigingen. Per lid wordt aan de bond een afdracht betaald. Alle leden staan ingeschreven bij de bond en zijn tijdens de lessen verzekerd. Onze vereniging telt 350 leden, waarvan 250 jeugdleden.