Info nieuwe leden

Aanmelden: Via PDF Formulier (Klik hier) Regelement;  (klik hier)
Nieuwe leden kunnen contact opnemen met de leiding.
Turntest leden;
In mei is er een turntest,hiervoor worden de meisjes persoonlijk uitgenodigd
Turntest niet leden;
In juni is er een open turntest. Voor groep 3 & 4
Contributie Turnlessen jeugd t/m 15 jaar € 15.25 p.mnd / 16 jaar en ouder € 18.25 p.mnd

Contributie gebaseerd op 1 lesuur per week
Wijze van betaling Betaling per incasso per kwartaal.
IBAN nummer:  NL94 RABO 0348 3026 65    / Incassant ID Hercules  NL10 ZZZ 400020480000
Het contributie bedrag is zodanig vastgesteld dat in de vakanties wordt doorbetaald
Bondsafdracht 2017
De bondsafdracht vindt 1x per jaar plaats (januari) Bij nieuwe leden die halverwege het seizoen instromen,
wordt de bondscontributie bij de eerste incasso geincasseerd, samen met het inschrijfgeld.( €5.-)
Voor leden van 0 t/m 15 jaar € 20,80
Voor leden van 16 jaar en ouder € 25,40
Afmelden: 2x per jaar: 1 januari en 1 juli
Afmelden bij: Afmelden bij: Anne Margreeth Elsinga, ledenadministratie@gv-hercules.com
Afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (Klik hier)
Kleding: Eigen turnpakje tijdens training / Clubpakje tijdens wedstrijden.
Kledinggeld: € 15,00 per jaar t.b.v wedstrijdkleding.
Wedstrijdgeld: € 11,50 per turnwedstrijd (regio)  (wordt automatisch verrekend.)
Locatie Aldeboarn O.B.S De Boarne Tsjerkebuorren 10 Aldeboarn
Locatie Akkrum De Brede School Akkrum. De Stringen 1