Info nieuwe leden


Aanmelden: Via PDF Formulier (Klik hier) Regelement;  (klik hier)
Nieuwe leden kunnen contact opnemen met de leiding.
Contributie: Streetdance lessen kinderen t/m 15 jaar (45 minuten)
€ 15.25 p.mnd
Senioren Gym ( 60 minuten)
€ 18.25 p.mnd
Senioren Jazz ( 60 minuten)
€ 22.80 p.mnd
Gym / Turnlessen jeugd t/m 15 jaar
€ 15.25 p.mnd
Gym / Turnlessen 16 jaar & ouder
€ 18.25 p.mnd
Contributie gebaseerd op 1 les per week.

Wijze van betaling Betaling per incasso per kwartaal.
IBAN nummer NL94 RABO 0348 3026 65  / Incassant ID Hercules NL ZZZ 400020480000
Het contributie bedrag is zodanig vastgesteld, dat in de vakantie wordt doorbetaald.
Bondsafdracht 2019
De bondsafdracht vindt 1x per jaar plaats (januari) Bij nieuwe leden die halverwege het seizoen instromen,
wordt de bondscontributie bij de eerste incasso geincasseerd, samen met het inschrijfgeld.( €5.-)
Voor leden van 0 t/m 15 jaar € 22,00
Voor leden van 16 jaar en ouder € 27,00
Afmelden: 2x per jaar: Vóór 1 januari en 1 juli
Afmelden bij: Afmelden bij Gerrie Dijkstra, ledenadministratie@gv-hercules.com
Afmelden Afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (klik hier)
Kleding gym meisjes
Turqoise gympakje: (Verkrijgbaar bij Bliksem! 8491 Buorren 41BZ Akkrum)
Kleding gym jongens
Zwart broekje met wit hemd.
Kleding streetdance
Broekje & shirtje
Turnen:

Kleding turnen
Eigen turnpakje tijdens trainen / clubpakje tijdens wedstrijden.
Kledinggeld turnen
€15.00 per jaar t.b.v wedstrijdkleding.
Wedstrijdgeld turnen
€13.50 per turnwedstrijd(regio) word automatisch verrekend.
Turntest leden
In mei is er een turntest, hiervoor worden meisjes persoonlijk uitgenodigd.
Turntest niet leden
In juni is er een open turntest. Voor groep 3 & 4
Locatie Aldeboarn O.B.S De Boarne Tsjerkebuorren 10 Aldeboarn
Locatie Akkrum De Brede School Akkrum De Stringen 1