Categories: General
      Date: Aug 17, 2019
     Title: Voorlopig lesrooster 2019/2020


G.V. Hercules, voorlopig lesrooster seizoen 2019-2020     (Voor pdf bestand klik hier)

 

Maandag Akkrum

15.15 -16.15                 Gymnastiek Peuters en groep 1/2                     Nynke Annema
16.15 -17.15                 Gymnastiek groep 3/4                                          Nynke Annema

 

Dinsdag Aldeboarn

17.30 - 18.15                Streetdance groep 3/4/5                                       Monica Zijlma
18.15 - 19.00                Streetdance groep 6/7/8/VO                                 Monica Zijlma
19.00 - 19.45                Jazz                                                                           Monica Zijlma

Woensdag Aldeboarn

14.30 - 16.30                Turnen Selectie A training                                   Jitske Brouwer
16.30 - 18.30                Turnen Selectie A training                                   Jitske Brouwer
18.45 - 19.45                Wintergym, voor ouderen, van oktober t/m april        Brigitte Spierings

Woensdag Akkrum

14.15 - 15.00                Streetdance  groep 3/4                                        Monica Zijlma
15.00 - 15.45                Streetdance  groep 5/6                                        Monica Zijlma
15.45 - 16.30                Streetdance groep 6/7                                         Monica Zijlma
16.30 - 17.15                Streetdance groep 8/VO                                      Monica Zijlma


Donderdag Aldeboarn

14.45 - 15.45                Gymnastiek Peuters/groep 1                              Froukje Rauwerda
15.45 - 16.45                Gymnastiek groep 2                                             Froukje Rauwerda
16.45 - 17.45                Gymnastiek groep 3/4                                          Froukje Rauwerda
17.45 - 18.45                Gymnastiek groep 5-6                                          Froukje Rauwerda
18.45 - 19.45                Gymnastiek groep 7/8/VO                                    Froukje Rauwerda

Donderdag Akkrum

15.15 - 16.15                Turnen Selectie A, extra training                          Jitske Brouwer
16.15 - 17.15                Turnen Selectie A  training                                    Jitske Brouwer
17.15 - 18.15                Turnen Selectie  A en B-Selectie, oudsten        Jitske Brouwer

18.15 - 19.15                Turnen Selectie training keuze oefenstof           Jitske Brouwer

19.15 - 20.15                Turnen Selectie training keuze oefenstof           Jitske Brouwer

20.15 - 21.15                Bewegen voor ouderen                                           Jitske Brouwer


Vrijdag Akkrum

14.30 - 15.30                Gymnastiek groep 5, 6, 7 en 8                                Jitske Brouwer

15.30 - 16.30                Turnen Selectie B jongste meiden/jongens        Jitske Brouwer

16.30 - 17.30                Turnen Selectie A training                                       Jitske Brouwer

17.30 - 18.30                Turnen Selectie A training                                       Jitske Brouwer

18.30 - 19.30                Turnen Selectie training keuze oefenstof            Jitske Brouwer

Vrijdag Aldeboarn

15.00 - 16.00                Freerunning                                                     Hotse Dekker
16.00 - 17.00                Freerunning                                                     Hotse Dekker