Diverse informatie

Wist u dat???????

Jul 31, 2020

*  wij een nieuw logo hebben?

*  we er achter kwamen, dat het kroontje op ons ‘oude’ logo niet mocht

*  wij vanaf 1 juli weer binnen mogen gymmen, dansen, turnen en freerunnen

*  wij hier heel  blij mee zijn en dat we niet meer afhankelijk zijn van het weer

*  we weer een sponsorcommissie hebben

*  zij nieuwe sponsors hebben gevonden

*  we hierdoor nieuwe trainingspakken aan hebben kunnen schaffen voor de A-selectie en de trainster

*  we ook sponsors hebben die ons al tijden steunen

*  je/u in het najaar ook ‘ vriend’ van Hercules kan worden en zo ook je/uw steuntje kunt bijdragen

*  er in totaal 6 nieuwe turn talenten aan de A-selectie zijn toegevoegd

*  van deze 6 er twee uit de jaarlijkse turntest komen en 4 talenten zijn doorgestroomd vanuit de B-selectie

*  je vanaf groep 3 al op Dans mag;

*  Dit op dinsdagmiddag is in Aldeboarn en op woensdagmiddag in Akkrum. De exacte tijden hiervoor vindt je op onze website

*  dit www.gv-hercules.com is.

*  we ook een facebookpagina hebben

*  dit www.facebook.com/gvhercules/ is

*  als je op gym zit en in groep 3, dat je op turnen kunt?

*  dit mogelijk is op vrijdagmiddag in de B-selectie van 15:30 tot 16:30 in Akkrum (naast het turnen blijf je ook een uurtje gymmen)

*  je vanaf 2 jaar zelfs al op Nijntje gym mag.

*  Nijntje gym in Akkrum is op maandagmiddag en in Aldeboarn op donderdagmiddag.

*  er ouderengym is in Akkrum

*  en wintergym in Aldeboarn

*  deze lessen worden verzorgd door Jitske Brouwer

*  we nog steeds hard op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden

*  het moeilijk is om hiervoor iemand te krijgen

*  Hercules in gevaar komt zonder bestuursleden

*  Er in Maart 2021 weer een grote uitvoering  plaats vindt in Akkrum.